Jaunatnes darbinieku apmācības PILOTS

Apkopojums pēc kopādomāšanas 22. un 23. novembrī, kad kopā jaunatnes organizāciju pārstāvji un jauniešu brīvā laika centra darbinieki + KAŅIERIS plānoja 2015.gada jaunatnes darbinieku apmācību programmas pilota versiju. Vairāk info: [email protected]

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Jaunatnes darbinieku apmācības PILOTS by Mind Map: Jaunatnes darbinieku apmācības PILOTS

1. Apmācību tēmas caurvijot radošumu un metodes

1.1. aktīva līdzdalība (+interešu aizstāvība)

1.2. procesu vadība (+ komunikācija & komanda)

1.3. dažādība (vides radīšana)

1.4. pašvadība

2. Mentori un atbalsts

3. Mācīšanās prakses plāns

4. Laika plāns 2015.gadā

4.1. JANVĀRIS-FEBRUĀRIS plānot programmu Saņa no JASMA, Jānis Jakobs BEST, Sanita Lāce no RED, Palidzesim.lv +Inese ...

4.2. JANVĀRIS paralēli Dmitrijs plāno papildinājumu budžetā - IR izplānots- budžets ir, lai var būt 5 naktis viesu namā visa grupa.

4.3. MARTS uzsaukums, pieteikšanās Roberta Egle /[email protected]

4.4. APRĪLIS apmācību programmas piliots 6 un1/2 dienas

4.5. MAIJS apmācību papildinājums specifiskās tēmās, ko rosina dalībnieki (divu dienu semināri)

4.6. JŪNIJS - AUGUSTS intensīvā prakse un mentoru atbalsts

4.7. SEPTEMBRIS izvērtēšana- mērījumi

4.8. NOVEMBRIS - DECEMBRIS Apkopo izvērtējumus un apraksta veikto, lai uzlabotu un plānotu nākamā gada apmācības

5. Vērtības

5.1. 1. pašattīstība

5.2. 2. uz pozitīvu sadarbību

5.3. 3. REĀLĀ dzīve & "poņatj i prostitj"

5.4. 4. saredz RADOŠUMU kā līdzekli

5.5. 5. STRĀDĀT (ir interese+ plānot/darīt/analizēt/vienkāršot/konceptualizēt) 6. JAUNIETIS IR CENTRĀ

5.6. 7. Walk the talk / INTEGRITY

5.7. 8. daudzpusība

5.8. 9. iekļaušana/pieņemšana/tīrs skats uz jaunieti un uzticās/var būt citādāk

5.9. 10. jaunieši ir resurss, potenciāls- viņi VAR

5.10. 11. Nemīzt & uzdrošināties - DROSME

5.11. 12. Citi zied

5.12. 13. mācīšanās notiek vidē

5.13. 14. kodolsintēze

5.14. 15. klātesamība ar robežām/ vārda turēšana/ godīgums

6. Kādas zināšanas, prasmes un spējas jāapgūst apmācībās

6.1. SPĒJAS

6.1.1. 1. Būt pieejamam (pastāvēt), būt tādam, uz ko paļauties 2. Spēja veidot atmosfēru 3. Spēja veidot attiecības bez aizspriedumiem 4. Pašmotivēties 5. „Atlaist” 6. Iztikt bez pašapliecināšanās uz citu rēķina 7. Vienkāršot 8. Noturība 9. Pats kā labs paraugs (arī iespēja mācīties no kļūdām) 10. Pieņemt nenoteikto un nenoteiktību 11. Nemīzt 12. Uzdrošināties 13. Apturēt procesu 14. Pabeigt iesākto 15. Apsaiklēt resursus 16. Plānot secīgu procesu 17. Interpretēt metodoloģiju 18. Veicināt pašorganizēšanos 19. Reflektēt un konceptualizēt 20. Radīt mācīšanās resursus 21. Provocēt (motivēt) uz rīcību 22. Izprast vides dinamiku un sakņot rīcību tajā 23. Pieņemt un tikt galā ar dažādiem komunikācijas stiliem 24. Empātija 25. Pieņemt dažādību „понять и простить” 26. Veidot un veicināt sadarbību 27. Uzticēties

6.2. PRASMES

6.2.1. 1. Spēt radīt piederības sajūtu 2. Radošums (kā metode/pieeja) darba stils 3. Mentorēt 4. Metodes – pielietot darbā ar jauniešiem 5. Sadarbība 6. Likumdošana un aizstāvēt jaunieti likuma priekšā (cilvēktiesības) 7. Sociālās prasmes (sadzīvot, risināt konfliktus, Empātija – ieklausīties, prezentācijas, publiskā runa) 8. Aizstāvēt savas intereses (sniegt argumentētus priekšlikumus, uzlabojumus) Bērnu un jauniešu tiesības 9. Sadzīves pamatprincipi (sniegt pirmo palīdzību, personīgā higiēna) 10. Valodas (lietot profesionālo terminoloģiju, pārvaldīt divas svešvalodas) 11. Mācīties, motivēt sevi, būt balansā, atpūsties (pilsoniskās līdzdalības veidi, nac. Un cilvēciskās vērtības, kas ir valsts un sabiedrība, ētika) 12. Ideju īstenošana, projektu vadība, finanšu piesaiste, HR, bez-naudas (aizpildīt iekšējo dok. 13. Komunikācija (arī sociālie tīkli)

6.3. ZINĀŠANAS

6.3.1. 1. Jauniešu konteksts – pārzināt 2. Jaunieša potenciāls 3. Jauniešiem svarīgas tēmas 4. Jauniešu iespējas 5. Mentorēt/koučot 6. Dažādu jauniešu dažādas vajadzības (vecumposmu atšķirības, karjeras/mūžizglītības iespējas) 7. Dažādas grupas (starpkultūru dialogs) 8. Zināt, kā sadarboties un iedrošināt (saskarsmes kultūra) 9. Pasākumu rīkošana, informācijas plūsma/sociālie tikli (informācijas aprites org.) 10. Vide un piederība (vides aizsardzība) 11. Dažādas metodes un pieejas (brīvā laika veidošana/ NI metodes) 12. Projekti. Kur un kā? (dokumentu noformēšana, biroja tehnikas lietošana, identificēt problēmas 13. Grupu procesi. Kas tie ir/ kā tos vadīt? (ES un LV jaun.darb. prioritātes, darba aizsardzība, finanšu plānošana, darba organizēšana, darba tiesiskās attiecības

7. Ieteikumi pārskatot plānu: