Univers

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Univers by Mind Map: Univers

1. Estels

1.1. Sol

2. Planetes

2.1. Els planetes dels sistema solar

2.1.1. Els Astres del Sistema Solar

2.1.1.1. Asteroide

2.1.1.2. Cometa

2.1.1.3. Meteorit

2.1.2. La Terra

2.1.2.1. Les parts de la Terra

2.1.2.1.1. Geosfera

2.1.2.1.2. Hidrosfera

2.1.2.1.3. Atmosfera

2.1.2.2. Els moviments de la Terra

2.1.2.2.1. Rotació

2.1.2.2.2. Translació

2.1.2.3. Oceans i continents

2.1.2.3.1. Oceans

2.1.2.3.2. Continents

3. Satèl·lits

3.1. La Lluna

3.1.1. Els moviments de la LLuna

3.1.1.1. Rotació i Translació

3.1.1.2. Eclipsis