Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Univers by Mind Map: Univers
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Univers

Estels

Són esferes grosses formades per gasos a molt altes temperatures que emeten llum i calor

Sol

És l'estel més proper a la Terra (150 milions de km). Ens dona llum i calor necessaris per la vida. Format fa 5.000 milions d'anys. Diàmetre 1,4 milions Km, 100 vegades més que la terra.

Planetes

Són cossos sòlids de forma esfèrica que no tenen llum pròpia i giren al voltant d'una estrella en un recorregut anomenat òrbita.

Els planetes dels sistema solar

Mercuri Venus Terra Mart Jupiter Saturn Urà Neptú

Els Astres del Sistema Solar, Asteroide, Cometa, Meteorit

La Terra, Les parts de la Terra, Geosfera, Hidrosfera, Atmosfera, Els moviments de la Terra, Rotació, Translació, Oceans i continents, Oceans, Continents, Europa, Península Ibèrica

Satèl·lits

No tenen llum pròpia i giren al voltant d'un planeta describint una òrbita.

La Lluna

És el satel·lit natural de la Terra i descriu una òrbita al seu voltant. Està a 384.000 km de distància

Els moviments de la LLuna, Rotació i Translació, Eclipsis