Сучасні іформаційні системи та технології

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Сучасні іформаційні системи та технології by Mind Map: Сучасні іформаційні системи та технології

1. Підсумкова атестація

1.1. Іспит - 40б.

1.2. Питання до іспиту

2. Модуль 1. Інформацінй системи

2.1. Тема 1. Інформація та інформаційні технології. Інформаційні системи та їх види. Типи операційних систем.

2.2. Тема 2. Операційні системи.

2.3. Тема 3. Сервіси мережі Internet. Інформаційно-пошукові системи.

3. Модуль 2. Інформаційні технології

3.1. Тема 1. Технології Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0.

3.2. Тема 2. Сервіси у хмарі.

3.3. Тема 3. Практичне застосування сервісів на основі технології Web 2.0.

4. Самостійна робота

4.1. Навчальна с.р.

4.1.1. Курс 10573: Початкові навички роботи в Microsoft Excel 2010 (2 год.)

4.1.2. Курс 10584: Початкові навички роботи в Microsoft Word 2010 (2 год.)

4.1.3. Курс 10741: Навички роботи в Microsoft Word 2010 середнього рівня \r(2 год.)

4.1.4. Курс 10743: Навички роботи в Microsoft Excel 2010 середнього рівня (2 год.)

4.1.5. Курс 10595: Початкові навички роботи в Microsoft PowerPoint 2010 (2 год.)

4.1.6. Курс 70131 Навички роботи в Microsoft PowerPoint 2010 середнього рівня (2 год.)

4.2. ІНДЗ

4.2.1. Створення сайту