журналістика

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
журналістика by Mind Map: журналістика

1. Категорії журналістики

1.1. Конвергентна журналістика

1.2. Мультимедійна журналістика

1.3. Комп'ютерна журналістика

2. Журналістика включає:

2.1. Систему творів, підготовлених у певних жанрах і формах для розміщення у засобах масової інформації;

2.2. Комунікаційний інститут суспільства, який організаційно складається із мережі профільних установ;

2.3. Сукупність творчих професій, необхідних для збирання, відбору, опрацювання, творення, розповсюдження соціальної інформації масовій аудиторії.

2.4. Спеціальні носії соціально-масової інформації (преса, телебачення, радіо, Інтернет).

3. Журналістику можна поділити на:

3.1. професійну (яку виконують журналісти) і непрофесійну;

3.2. пресову (для газет і журналів), агентську (для інформаційних агенцій), фото, радіо, телевізійну та Інтернет журналістику;

3.3. комерційну (спрямовану на отримання прибутків власниками медій) і некомерційну (для громадських, державних і релігійних організацій);

3.4. місцеву, загальнонаціональну і міжнародну

3.5. політичну, економічну, спортивну, культурну й іншу соціальну.

4. види журналістики

4.1. пресова (газетно-журнальна) (газети, журнали, бюлетені, альманахи)

4.2. телевізійна (канали, програми, передачі, фільми, інше)

4.3. радійна (канали, програми, передачі, інше)

4.4. інтернетна (інтернет-видання, інтернет-версія видання, сайт-видання, інше)