Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

PBL - Ongelmakeskeinen oppimisprosessi ammatillisessa koulutuksessa by Mind Map: PBL - Ongelmakeskeinen oppimisprosessi ammatillisessa koulutuksessa
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

PBL - Ongelmakeskeinen oppimisprosessi ammatillisessa koulutuksessa

Case, eli tapaus. Kokemuksellisen oppimisen laji voi olla vastaavanlaisen tilanteen tarkastelu .otetaan selvää, miten aiemmissa tapauksissa on toimittu.

Kenelle?

Nuoret

Aikuiset

Oppimissisällöt

Ammatilliset opinnot

PBL-prosessia tukevat opetus- ja ohjausmenetelmät

Yhteistoiminnallinen

Case

Tutkiva oppiminen

Kokemuksellinen oppiminen , opetusmenetelmänä tarkoittaa käytännön tilanteiden harjoittelua. joko Esim. Tulevaa esiintymistilannetta tai vastaavaa voi kuivaharjoitella, tai esim. draamapedagogiikan avulla purkaa vaiheittain. tämä auttaa tositilanteessa ja lisää toimintamallien mieleen painumista, transferia.Kokemuksellista oppimista tapahtuu tietysti myös todellisissa tilanteissa, autenttisessa oppimisympäristössä.

PBL:n soveltuvuus sisältöjen oppimiseen

Hyötyjä

Haasteita

Tavoitteiden toteutumisen arviointi. Mitä on huomioitava?

Portfoliotyöskentely

Teoria/käytännön ongelma ryhmätyönä

PBL-tentti: ryhmätyö, joka voi sisältää myös yksilötehtäviä