Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

PRAVNI TEMELJI EU by Mind Map: PRAVNI TEMELJI EU
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

PRAVNI TEMELJI EU

3 glavne institucije

Svet EU (države EU)

Evropski parlament (državljane)

Evropska komisija (skupni interesi unije)

temeljna načela prava skupnosti

(nad nacionalnim pravom)

varstvo temeljnih pravic

načelo subsidiarnosti

načelo sorazmernosti

načelo legitimnega pričakovanja

načelo nediskriminatornosti

načelo transparentnosti

primarna zakonodaja

SESTAVA

KAJ?

USTANOVITVENE POGODBE (Temeljna pravila EU)

sekundarna zakonodaja

KAJ?

VIRI

sodna praksa

Zajema pomembne sodbe Sodišče evropskih skupnosti in sodišča prve stopnje, na primer sodbe v postopkih, ki jih sprožajo EK, nacionalna sodišča ali posamezniki.

Razmerje med pravom EU in pravnega reda članic

Avtonomnost prava

Primarnost prava

Neposredna uporaba prava v EU