Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Krajobraz by Mind Map: Krajobraz
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Krajobraz

Krajobraz pierwotny

to krajobraz zachowany w swojej pierwotnej postaci, bez dzialalności człowieka

Krajobraz naturalny

składają się: -skała macierzysta -woda -powietrze - flora i fauna

Elementy tworzące krajobraz:

ukształtowanie terenu

pokrycie terenu

przemiany dokonane przez ludzi

Krajobraz kulturowy

jest to suma tego co stworzyła natura, przyroda i człowiek

zasada

musimy chronić środowisko pierwotne i naturalne poprzez tworzenie parków Narodowych i Krajobrazowych.

2 zasada

Chronimy krajobrazy historyczne poprzez ochrone np. ruin zamków, krajobrazu wiejskiego, zabyków

3 zasada

prawidłowe użytkowanie krajobrazu, nie degradowanie krajobrazu