Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Krajobraz by Mind Map: Krajobraz

1. Krajobraz pierwotny

2. Krajobraz naturalny

3. Elementy tworzące krajobraz:

3.1. ukształtowanie terenu

3.1.1. płaski

3.1.2. pagórkowaty

3.1.3. górzysty

3.2. pokrycie terenu

3.2.1. lasy

3.2.2. inna roślinność

3.3. przemiany dokonane przez ludzi

3.3.1. rolnictwo

3.3.2. przemysł

3.3.3. zabudowa

4. Krajobraz kulturowy

4.1. zasada

4.2. 2 zasada

4.3. 3 zasada