Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Krajobraz by Mind Map: Krajobraz
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Krajobraz

Krajobraz pierwotny

to krajobraz zachowany w swojej pierwotnej postaci, bez dzialalności człowieka

Krajobraz naturalny

składają się: -skała macierzysta -woda -powietrze - flora i fauna

Elementy tworzące krajobraz:

ukształtowanie terenu

płaski

pagórkowaty

górzysty

pokrycie terenu

lasy

inna roślinność

przemiany dokonane przez ludzi

rolnictwo

przemysł

zabudowa

Krajobraz kulturowy

jest to suma tego co stworzyła natura, przyroda i człowiek

zasada

musimy chronić środowisko pierwotne i naturalne poprzez tworzenie parków Narodowych i Krajobrazowych.

2 zasada

Chronimy krajobrazy historyczne poprzez ochrone np. ruin zamków, krajobrazu wiejskiego, zabyków

3 zasada

prawidłowe użytkowanie krajobrazu, nie degradowanie krajobrazu