Kryteria typologiczne w/g Józefa Lipca

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kryteria typologiczne w/g Józefa Lipca by Mind Map: Kryteria typologiczne w/g Józefa Lipca

1. Stopień organizacji aktu turystycznego

1.1. turystyka kulturowa

1.2. turystyka naturalna

2. Zaangażowanie podmiotu aktu turystycznego

2.1. wysoka aktywność turysty

2.2. wszystkie formy turystyki

2.3. turystyka o niskiej aktywności

2.4. duży stopień samodzielności turysty

3. Liczebność podmiotu aktu turystycznego

3.1. kameralna

3.2. gromadna

3.3. samotnicza

4. Kryterium aksjologiczne

4.1. wartości autoteliczne

4.2. wartości instrumentalne