Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Kryteria typologiczne w/g Józefa Lipca by Mind Map: Kryteria typologiczne w/g Józefa
Lipca
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Kryteria typologiczne w/g Józefa Lipca

Stopień organizacji aktu turystycznego

turystyka kulturowa

turystyka naturalna

Zaangażowanie podmiotu aktu turystycznego

wysoka aktywność turysty

wszystkie formy turystyki

turystyka o niskiej aktywności

duży stopień samodzielności turysty

Liczebność podmiotu aktu turystycznego

kameralna

gromadna

samotnicza

Kryterium aksjologiczne

wartości autoteliczne

wartości instrumentalne