Kryteria typologiczne w turystyce wg Józefa Lipca

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kryteria typologiczne w turystyce wg Józefa Lipca by Mind Map: Kryteria typologiczne w turystyce wg Józefa Lipca

1. kryterium aksjologiczne

1.1. wartości autoteliczne

1.2. wartści instrumentalne

1.3. wartści autoteliczne i instrumentalne

2. kryterium zaangażowania podmiotu aktu turystycznego

2.1. wszelkie formy turystyki wymagające wysokiej aktywności

2.2. niska aktywność

2.3. duży stopień samodzielności turystyki

2.3.1. turystyka krajoznawcza

2.4. mały stopień samodzielności turysty

3. kryterium stopnia organizacji aktu turystycznego

3.1. turystyka naturalna i spontaniczna

3.1.1. majówka

3.2. turystyka regulowana

4. kryterium liczebności podmiotu aktu turystycznego

4.1. turystyka samotnicza

4.2. turystyka kameralna

4.2.1. mała grupa osób

4.3. turystyka gromadna

4.3.1. zbiorowa

4.3.2. masowa

5. kryterium czasowe

5.1. turystyka krótkoterminowa

5.2. turystyka średnioterminowa

5.3. turystyka długoterminowa

5.3.1. do roku czasu