Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Kryteria typologiczne w turystyce wg Józefa Lipca by Mind Map: Kryteria typologiczne w turystyce wg Józefa Lipca
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Kryteria typologiczne w turystyce wg Józefa Lipca

kryterium aksjologiczne

wartości autoteliczne

wartość sama w sobie, naczelna, centralna, zajmujące najważniejsze miejsce w hierarchii wartości. Realizacja tych wartości jest dobrem samym w sobie. Wartości autotelicznej nie ocenia się z punktu widzenia prakseologii, ponieważ jest ona już wartością z powodu swego istnienia.

wartści instrumentalne

wartści autoteliczne i instrumentalne

kryterium zaangażowania podmiotu aktu turystycznego

wszelkie formy turystyki wymagające wysokiej aktywności

niska aktywność

duży stopień samodzielności turystyki

mały stopień samodzielności turysty

kryterium stopnia organizacji aktu turystycznego

turystyka naturalna i spontaniczna

turystyka regulowana

kryterium liczebności podmiotu aktu turystycznego

turystyka samotnicza

turystyka kameralna

turystyka gromadna

kryterium czasowe

turystyka krótkoterminowa

turystyka średnioterminowa

turystyka długoterminowa