Turystyka

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Turystyka by Mind Map: Turystyka

1. Definicje

1.1. wg. Krzysztofa Przesławskieo

1.2. wg. Światowej Organizacji Turystyki

1.3. wg. Jadwigi Warszyńskiej

2. Klasyfikacja typów turystyki wg. Ryszarda Winiarskiego

2.1. 1. Aktywnościowo- hedonistyczna

2.2. 2. Relaksacyjno- katarktyczny

2.3. 3. Zdrowotno- higieniczny

2.4. 4. Społeczno- towarzyski

2.5. 5. "Poszukiwacz przygód"

2.6. 6. Ambicjonalny

2.7. 7. Poznawczo- edukacyjny

3. Wartości sfery aksjologicznej w turystyce wg. Krzysztofa Lubańskiego

3.1. 1. Poznawcze

3.2. 2. Społeczne

3.3. 3. Moralne

3.4. 4. Emocjonalne

3.5. 5. Przyjemnościowe

3.6. 6. Materialne

4. Kryteria typologiczne w turystyce wg. Józefa Lipca

4.1. 1. Aksjologiczna

4.1.1. a) autoteliczne

4.1.2. b) heteroteliczne

4.1.3. c) auto i heteroteliczne

4.2. 2. Zaangażowanie psychiczne podmiotu

4.2.1. a) wysoka aktywność psychoiczna

4.2.2. b) niska aktywność psychiczna

4.2.3. c) duży stopień aktywności turystycznej

4.2.4. d) brak aktywności psychicznej

4.3. 3. Stopień organizacji aktu turystycznego

4.3.1. a) naturalne, spontaniczne

4.3.2. b) regulowane

4.4. 4. Liczebność podmiotu aktu turystycznego

4.4.1. a) turystyka samotnicza

4.4.2. b) kameralna

4.4.3. c) gromadna

4.5. 5. Sposób wędrowania

4.5.1. a) lądowa

4.5.2. b) wodna

4.5.3. c) powietrzna

4.6. 6. Cywilizacyjne otoczenie

4.6.1. a) miejskie

4.6.2. b) wiejskie

4.6.3. c) nizinne, górzyste

4.7. 7. Pory roku

4.7.1. a) letnie

4.7.2. b) zimowe

4.8. 8. Czasowe

4.8.1. a) krótkoterminowe

4.8.2. b) średnioterminowe

4.8.3. c) długoterminowe poniżej 1 roku