Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Turystyka by Mind Map: Turystyka
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Turystyka

Definicje

wg. Krzysztofa Przesławskieo

W szerokim znaczeniu jest to całokształt zjawisk ruchliwości przestrzennej, związanych z dobrowolną czasową zmianą miejsca pobytu, rytmu i środowiska życia; oraz z wejściem w styczność osobistą ze środowiskiem odwiedzanym.

wg. Światowej Organizacji Turystyki

Ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych, nie dłużej niż przez rok bez przerwy i poza swoim codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w których głównym celem jest działalność zarobkowa.

wg. Jadwigi Warszyńskiej

Całokształt stosunków i zjawisk związanych z ruchem turystycznym.

Klasyfikacja typów turystyki wg. Ryszarda Winiarskiego

1. Aktywnościowo- hedonistyczna

2. Relaksacyjno- katarktyczny

3. Zdrowotno- higieniczny

4. Społeczno- towarzyski

5. "Poszukiwacz przygód"

6. Ambicjonalny

7. Poznawczo- edukacyjny

Wartości sfery aksjologicznej w turystyce wg. Krzysztofa Lubańskiego

1. Poznawcze

2. Społeczne

3. Moralne

4. Emocjonalne

5. Przyjemnościowe

6. Materialne

Kryteria typologiczne w turystyce wg. Józefa Lipca

1. Aksjologiczna

2. Zaangażowanie psychiczne podmiotu

3. Stopień organizacji aktu turystycznego

4. Liczebność podmiotu aktu turystycznego

5. Sposób wędrowania

6. Cywilizacyjne otoczenie

7. Pory roku

8. Czasowe