Psychologia Rozwojowa

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Psychologia Rozwojowa by Mind Map: Psychologia Rozwojowa

1. Rodzaje zmian rozwojowych

1.1. uniwersalne-dotyczace wszystkich ludzi wiarza sie z warunkowaniem, wspolnymi cechami spoleczenstwa oraz dojrzewaniem biologicznym

1.2. wspólne - charakterystyczne dla czlonkow innej grupy sa rezultatem uczestnictwa w pewnym doswiadczeniu

1.3. indywidualne- wym. czynnosciami indywidualnymi, specyficzne, indywidualne doswiadczenia np. smierc bliskiej osoby

2. Prawidłowość rozwoju

2.1. reakcja globalne

2.1.1. reakcja specyficzna

2.2. reakacje proste

2.2.1. złożone

2.3. czynności zewnetrzne

2.3.1. cz. wewnetrzne

2.4. cz.odruchowe

2.4.1. cz.celowe

2.5. cz.indywidualne

2.5.1. cz. zespolowe

3. Strategie badań

3.1. badań podłużnych

3.2. badań poprzecznych

3.2.1. New node

3.3. badań sekwencyjnych

4. Cele zmian rozwojowych

4.1. Rozwoj przebiega od adaptacji wplywania na srodowisko pod kątem wlasnych potrzeb

4.2. obiektywizacja naszego poznania, wnikanie w istote swiata

4.3. autonomizacja dzialania

4.3.1. uniezaleznianie sie sprawnosci samo.