Przejawy agresji u dzieci

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Przejawy agresji u dzieci by Mind Map: Przejawy agresji u dzieci

1. Agresja szkolna

1.1. Problemy szkolne

1.1.1. Problemy z nauką

1.1.2. Stygmatyzacja przez nauczycieli i uczniów

1.1.2.1. Odmienna religia

1.1.2.2. Kolor skóry

1.1.2.3. Ograniczone zdolności

1.2. Bunt wobec przepisów szkolnych

1.3. Niechęć do nauczycieli/ brak sympatii

2. Agresja w stosunku do rodziny

2.1. Brak kontroli rodzicielskiej

2.2. Patologia

2.3. Akceptacja agresywnego zachowanie

2.4. Niekonsekwentność

2.5. Agresja rodziców wobec dziecka

3. Autoagresja

3.1. Stres

3.2. Problemy zdrowotne

3.3. Bezradność wobec problemów

4. Agresja w stosunku do rówieśników

4.1. Agesja medialna

4.1.1. Przemoc w filmach/bajkach

4.1.2. Łatwy dostęp do złych zasobów Internetu

4.2. Naśladowanie złych przykładów/nawyków, celem przypodobania się grupie

4.3. Uleganie złemu wpływowi rówieśników

4.4. Sposób na odreagowanie stresu