Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Przejawy agresji u dzieci by Mind Map: Przejawy agresji u dzieci
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Przejawy agresji u dzieci

Agresja szkolna

Problemy szkolne

Bunt wobec przepisów szkolnych

Niechęć do nauczycieli/ brak sympatii

Agresja w stosunku do rodziny

Brak kontroli rodzicielskiej

Patologia

Akceptacja agresywnego zachowanie

Niekonsekwentność

Agresja rodziców wobec dziecka

Autoagresja

Stres

Problemy zdrowotne

Bezradność wobec problemów

Agresja w stosunku do rówieśników

Agesja medialna

Naśladowanie złych przykładów/nawyków, celem przypodobania się grupie

Uleganie złemu wpływowi rówieśników

Sposób na odreagowanie stresu