Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Przejawy agresji u dzieci by Mind Map: Przejawy agresji u dzieci
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Przejawy agresji u dzieci

Agresja szkolna

Problemy szkolne

Problemy z nauką

Stygmatyzacja przez nauczycieli i uczniów, Odmienna religia, Kolor skóry, Ograniczone zdolności

Bunt wobec przepisów szkolnych

Niechęć do nauczycieli/ brak sympatii

Agresja w stosunku do rodziny

Brak kontroli rodzicielskiej

Patologia

Akceptacja agresywnego zachowanie

Niekonsekwentność

Agresja rodziców wobec dziecka

Autoagresja

Stres

Problemy zdrowotne

Bezradność wobec problemów

Agresja w stosunku do rówieśników

Agesja medialna

Przemoc w filmach/bajkach

Łatwy dostęp do złych zasobów Internetu

Naśladowanie złych przykładów/nawyków, celem przypodobania się grupie

Uleganie złemu wpływowi rówieśników

Sposób na odreagowanie stresu