Anty - Wychowanie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Anty - Wychowanie by Mind Map: Anty - Wychowanie

1. "Pranie mózgu"

1.1. Techniki

1.1.1. Przemoc

1.1.2. Silne i powtarzające się emocje

1.1.3. Powtarzalność oddziaływań na jednostkę

2. Totalitaryzm

2.1. cechy

2.1.1. kontola jednostki

2.1.2. ukryta manipulacja zachowaniem i świadomością

2.1.3. stosowanie "nowomowy"

3. Wyuczona bezradność

3.1. Zapobieganie

3.1.1. świadomość zjawiska

3.1.2. powtarzać materiały i dokonywac wyjaśnień

3.1.3. kontrolowanie wiadomości ucznia w sposób pośredni

4. Sekty

4.1. Potencjalne plusy

4.1.1. prosty światopogląd

4.1.2. grupa jest elitą

4.1.3. rozwiązywanie problemów