Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Anty - Wychowanie by Mind Map: Anty - Wychowanie
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Anty - Wychowanie

"Pranie mózgu"

Techniki

Przemoc

Silne i powtarzające się emocje

Powtarzalność oddziaływań na jednostkę

Totalitaryzm

cechy

kontola jednostki

ukryta manipulacja zachowaniem i świadomością

stosowanie "nowomowy"

Wyuczona bezradność

Wyuczona bezradność  może pojawić się gdy na kilku lekcjach z rzędu uczeń dostaje zadanie przekraczające jesgo zdolności, umiejętności.

Zapobieganie

świadomość zjawiska

powtarzać materiały i dokonywac wyjaśnień

kontrolowanie wiadomości ucznia w sposób pośredni

Sekty

Potencjalne plusy

prosty światopogląd

grupa jest elitą

rozwiązywanie problemów