Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Anty - Wychowanie by Mind Map: Anty - Wychowanie
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Anty - Wychowanie

"Pranie mózgu"

Techniki

Przemoc

Silne i powtarzające się emocje

Powtarzalność oddziaływań na jednostkę

Totalitaryzm

cechy

kontola jednostki

ukryta manipulacja zachowaniem i świadomością

stosowanie "nowomowy"

Wyuczona bezradność

Wyuczona bezradność  może pojawić się gdy na kilku lekcjach z rzędu uczeń dostaje zadanie przekraczające jesgo zdolności, umiejętności.

Zapobieganie

świadomość zjawiska

powtarzać materiały i dokonywac wyjaśnień

kontrolowanie wiadomości ucznia w sposób pośredni

Sekty

Potencjalne plusy

prosty światopogląd

grupa jest elitą

rozwiązywanie problemów