Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Pranie mózgu by Mind Map: Pranie mózgu
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Pranie mózgu

Technika

Przemoc

czasem tylko podstęp

Emocje

silne i powtzrzające się

Odziaływanie na jednostkę

Tortury fizyczne i psychiczne

nie jest to warunek konieczny

Sekty

prosty światopogląd, odrzucenie tradycyjnej, klasycznej nauki, odrzucenie myślenia racjonalnego jako czynnika negatywnego

Likwidacja wpływu techniki

odporność na stres

wiedza

sprawność myślenia

Totalitaryzm

cechy

kontrola jednostki

ukryta mianipulacja

kult czystości

ludobójstwo

Zapobieganie

świadomość zjawiska

kontrola wiadomości ucznia

New node