Pranie mózgu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Pranie mózgu by Mind Map: Pranie mózgu

1. Technika

1.1. Przemoc

1.2. Emocje

1.3. Odziaływanie na jednostkę

1.4. Tortury fizyczne i psychiczne

2. Sekty

3. Likwidacja wpływu techniki

3.1. odporność na stres

3.2. wiedza

3.3. sprawność myślenia

4. Totalitaryzm

4.1. cechy

4.1.1. kontrola jednostki

4.1.2. ukryta mianipulacja

4.1.3. kult czystości

4.1.4. ludobójstwo

5. Zapobieganie

5.1. świadomość zjawiska

5.2. kontrola wiadomości ucznia

5.3. New node