PAMIĘĆ TRWAŁA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PAMIĘĆ TRWAŁA by Mind Map: PAMIĘĆ TRWAŁA

1. NIEDEKLARATYWNA

1.1. SKOJARZENIOWA

1.2. PRACEDURALNA

2. DEKLARATYWNA

2.1. SEMANTYCZNA

2.1.1. New node

2.2. EPIZODYCZNA

2.2.1. New node

3. AUTOBIOLOGICZNA