Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

PAMIĘĆ TRWAŁA by Mind Map: PAMIĘĆ TRWAŁA
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

PAMIĘĆ TRWAŁA

NIEDEKLARATYWNA

SKOJARZENIOWA

PRACEDURALNA

DEKLARATYWNA

SEMANTYCZNA

NIE ZAKORZENIONA WCZASI I PRZESTRZENI, NIE BUDZI EMOCJI

EPIZODYCZNA

DOKŁADNIE ZAKORZENIONA W CZASIE I PRZESTRZENI, PAMIĘĆ NISTORYCZNA

AUTOBIOLOGICZNA

DOTYCZY NAS SAMYCH,SAMOWIEDZA