Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Metody badań by Mind Map: Metody badań
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Metody badań

OBSERWACJA

jedna z podstawowych metod badawczych w naukach społecznych, stosowana przede wszystkim w socjologii, etnologii, antropologii i psychologii. Istnieje wiele metod obserwacyjnych różniących się przede wszystkim stopniem ingerencji obserwatora w obserwowane sytuacje, sposobami rejestracji i analizy oraz czasem trwania.

EKSPERYMENT

ANKIETA

środowiskowa

prasowa

jawna

WYWIAD

skategoryzowany

jawny

indywidualny

Skale pomiaru

nominalna

porządkowa

przedziałowa

ilorazowa