Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

USTAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE by Mind Map: USTAVNA UREDITEV  REPUBLIKE SLOVENIJE
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

USTAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE

I. Splošne odločbe

II. Človekove pravice in temeljne svoboščine

III. Gospodarska in socialna razmerja

IV. Državna ureditev

V. Samouprava

KAJ JE

LOKALNA SKUPNOST

Vi. Javne finance

PRIDOBIVANJE SREDSTEV

PRIKAZ

RAČUNSKO SODIŠČE

CENTRALNA BANKA

VII. Ustavnost in zakonitost

NAČELI

OBJAVA

POVRATNA OBJAVA

VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC

VIII. Ustavno sodišče

PRISTOJNOSTI

ODLOČANJE

SESTAVA

IX. Postopek za spremembo ustave

PREDLAGAJO

SPREJETJE

KDAJ?

SPREMEMBE