Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

II. Človekove pravice in temelne svoboščine (USTAVA) by Mind Map: II. Človekove pravice in temelne svoboščine (USTAVA)
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

II. Človekove pravice in temelne svoboščine (USTAVA)

varstvo pravic po pravni ureditvi v RS

a) sodno varstvo pravic in svoboščin (redna in specializirana sodišča

b) ustavnosodno varstvo pravic in svoboščin (Ustavno sodišče)

c) Varuh človekovih pravic

Suspenz pravic

KAJ? začasna razveljavitev ali omejitev pravic

KDAJ?

IZJEME

1. Temeljne pravice

LASTNOSTI

načelo enakosti

dostojanstvo osebnosti

pravica do pravnega sredstva, sodnega varstva in do povračila škode

2. Osebnostne pravice in svoboščine

LASTNOSTI

Nedotakljivost človekove telesne celovitosti

Pravice v kazenskem postopku

Nedotakljivost človekove zasebnosti

Svoboda izražanja

3. Politične pravice

Pravica do zbiranja in združevanja

Volilna pravica

Sodelovanje pri uporavljanju javnih zadev

Pribelažišče

Pravica do peticije

4. Socialne, ekonomske in kulturne pravice

klasično socialne pravice

pravice staršev in otrok

pravice izobraževanja in kulture

5. Manjšinske pravice

1. Izražanje narodne pripadnosti

2. Pravica do uporabe svojega jezika in pisave

3. posebne pravice avtohtone I in H narodne skupnosti v Sloveniji

4. Položaj in posebne pravice romske skupnosti v Sloveniji

deklaracija

Generalna skupšina združenih narodov 10. decembra 1948

pomeni razglas, slovesna izjava, objava

svoboščina

pravno razmerje države do posameznika (pravno sredstvo zoper posega države v njegove temeljne vrednote - življenje, osebna svoboda, zasebnost)

pravica

pravno razmerje posameznika do države (pravne možnosti za sodelovanje pri opravljanju javnih zahtev)

načela

1. neposredno uresničevanje pravic in svoboščin na podlagi ustave

2. Prepoved omejevanja in začasne razveljavitve pravic in svoboščin v nasprotju z ustavo

4. Pravica do sodnega varstva

5. Pravica do pravnega sredstva

6. Pravica do povračila škode