III. Gospodarske in socialna razmerja (USTAVA)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
III. Gospodarske in socialna razmerja (USTAVA) by Mind Map: III. Gospodarske in socialna razmerja (USTAVA)

1. Varstvo dela

1.1. Ustvarjanje dela

1.2. Nujno zakonsko varstvo

2. Lastnina

2.1. gospodarska funkcija

2.2. socialna funkcija

2.3. ekološka funkcija

3. Razlastitev

4. Javno dobro in naravna bogastva

5. Varstvo zemljišč

5.1. smotrnost izkorišanje

5.2. spodbuda gorskemu in hribovitemu razvoju

6. Zdravo življenjsko okolje

6.1. Odškodnine

6.2. pogoji za opravljanje dejavnosti

7. Varovanje naravne in kulturne dediščine

8. Podjetništvo

8.1. gospodarska spodbuda je svobodna

8.2. ne v nasprotju z javno koristijo

8.3. prepovedano omejevanje konkurence

9. Soodločanje

9.1. delavci

10. Sindikalna svoboda

11. Pravica do stavke

12. Primerno stanovanje