Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

III. Gospodarske in socialna razmerja (USTAVA) by Mind Map: III. Gospodarske in socialna razmerja (USTAVA)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

III. Gospodarske in socialna razmerja (USTAVA)

Varstvo dela

Ustvarjanje dela

Nujno zakonsko varstvo

Lastnina

gospodarska funkcija

socialna funkcija

ekološka funkcija

Razlastitev

Javno dobro in naravna bogastva

Varstvo zemljišč

smotrnost izkorišanje

spodbuda gorskemu in hribovitemu razvoju

Zdravo življenjsko okolje

Odškodnine

pogoji za opravljanje dejavnosti

Varovanje naravne in kulturne dediščine

Podjetništvo

gospodarska spodbuda je svobodna

ne v nasprotju z javno koristijo

prepovedano omejevanje konkurence

Soodločanje

delavci

Sindikalna svoboda

Pravica do stavke

Primerno stanovanje