Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

IV. Državna ureditev 2.del (USTAVA) by Mind Map: IV. Državna ureditev 2.del (USTAVA)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

IV. Državna ureditev 2.del (USTAVA)

Vlada

SESTAVA

NEZAUPNICA

ZAUPNICA

INTERPELACIJA

Uprava

delo na podlagi ustave in zakonov

a) organ izvršilne oblasti

b) najvišji organ državne uprave

Obramba države

Nadzoruje DZ

Mirovna politika kulture miru, nenasilja

Sodstvo

KAJ?

NEODVISNO

TEMELJNA NAČELA ZA DELOVANJE SODNE OBLASTI

PREPOVED

SODNI SVET

VRSTE

SODNIKI

Državno tožilstvo

KAJ

TEMELJNA FUNKCIJA

MANDAT

DELITEV

Odvetništvo

KAJ

Notariat

KAJ

NOTARJI