Wspólnota Europejska

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Wspólnota Europejska by Mind Map: Wspólnota Europejska

1. Zadania

1.1. Gospodarka

1.2. Wspólny rynek

2. Instytucje

2.1. Komisja (władza wykonawcza)

2.2. Rada Ministrów

2.3. Zgromadzenie

2.4. Trybunał Sprawiedliwości

3. Historia

3.1. Wspólnota Węgla i Stali

3.2. Komitet przygotowawczy 1995r.

3.3. Traktaty rzymskie 1957r.

4. Hymn Unii Europejskiej- Oda do Radości

5. Późniejsze zmiany

5.1. Unia Europejska- Traktat z Maastricht 1992r.

5.2. Nowa nazwa: Wspólnota Europejska.

5.3. Traktat Lizboński 2007r.

6. Czym jest Unia Europejska i jak działa?

7. Koniec!