Get Started. It's Free
or sign up with your email address
táblázat by Mind Map: táblázat

1. export modulja

2. műveletei (5+2)

2.1. üres (létrehozás)

2.2. beilleszt

2.3. töröl

2.4. keres

2.5. hibás?

2.6. +elemszám

2.7. +módosít (= töröl + beilleszt)

2.8. + újraszervez*

2.8.1. *: csak bizonyos megvalósításoknál

3. Tulajdonságai (5)

3.1. 1. Üres táblázat minden eleme nem definiált értékű, és nulla az elemszám

3.2. 2. Ha van még hely, akkor az elem beszúrható, és az elemszám egyel nő, kivéve ha ugyanilyen kulcsút már tartalmaz a táblázat

3.3. 3. Létező elem törölhető és az elemszám egyel csökken, nem létező törlése nem definiált

3.4. 4. Létező elem módosítható (ekvivalens egy törlés és egy beszúrás művelettel) nem létező elem módosítása és a KULCS módosítása nem definiált

3.5. 5. Ha van keresett kulcsú elem a táblázatban akkor az kereshető

4. kulcstranszformációs függvények

4.1. mit várunk tőlük (5)

4.1.1. 1. a lehetséges kulcsok halmaza legyen része az értelmezési tartományának

4.1.2. 2. értékkészlete a teljes {0..M-1} halmaz

4.1.3. 3. "egyenletesen" (tehát ne "csomósan") szórja szét a közel azonos kulcsokat

4.1.4. 4. kevés ütközést produkáljon

4.1.5. 5. amennyire csak lehet egyszerűen kiszámolható legyen

4.2. konkrét példák

4.2.1. osztó módszer h(k)=k MOD M

4.2.1.1. a módszer jósága füg M-től, 2 hatványaira különösen rossz, érdemes prímszámra választani a méretet

4.2.2. szorzó módszer a kulcsot egy bazinagy prímmel szorozzuk, és a középső bitekből alkotjuk meg az indexet

4.2.3. négyzetközép módszer a szám négyzetéből vesszük a középső biteket