MS Excel 2003

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MS Excel 2003 by Mind Map: MS Excel 2003

1. Diagrammid

1.1. Joondiagramm

1.2. Sektordiagramm

1.3. Tulpdiagramm

2. Funktsioonid

2.1. Loogikafunktsioonid

2.1.1. IF-funktsioon

2.2. Matemaatilised funktsioonid

2.3. Tekstifunktsioonid

3. Valemid

3.1. Valemid algavad võrdusmärgiga

4. Vormindamine

4.1. Lahtri tüüp

4.2. Kirjastiil ja suurus

4.3. Lahtri kujundus