מטלת ביצוע

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
מטלת ביצוע by Mind Map: מטלת ביצוע

1. מהי חשיבותה של השפה לקיומו של עם? האם הדבר תקף גם לימינו אנו?

2. מה גורם לאדם להיות מושפע מאירוע מסוים? לאילו חלקים בנפשו ניתן לשייך את ההשפעה?מהי מידת ההשפעה לאורך זמן? מה ניתן ללמוד מכך?

3. אילו כישורים נדרשים לאדם המעוניין ללחום למען רעיון? מה היו כישוריו הייחודיים של אב"י? כיצד יישמם?

4. מיהו האחראי להגברת המודעות על הפצתן של מילים עבריות חדשות?

5. במה תורמת לנו הבנת מגוון נקודות מבט בתהליך אפיון דמות? כיצד הדבר יכול לסייע לנו בהערכת דמותו של הפרט? כיצד הדבר יסייע בהערכת עצמי?

6. מי אחראי להפצתה של מילה חדשה בשפה הדבורה? מדוע יש לתת את הדעת על מידת השייכות שלה לשפה העברית?

7. מה תתרום לנו הבנת כניסתם/אי כניסתם של קטגוריות מילים שונות לשפה העברית? כיצד הדבר יסייע בידנו לזהות מגמות בהתפתחותה של השפה העברית?

8. מיון והכללה

8.1. מטלת ביצוע: יצירת הכללה של מילים שאב"י חידש לפי נושאים

8.1.1. בניית מילון מונחים

8.2. מטלת ביצוע: מיון והכללת מילים שחודשו ע"י אב"י ואשר נכנסו/לא נכנסו לשפה העברית המדוברת

8.2.1. חידון

8.3. מטלת ביצוע: מיון והכללה של מילים חדשות שחודשו בשפה העברית על ציר הזמן האחרון

8.3.1. חידון

8.3.2. בניית מילון מונחים

8.4. מטלת ביצוע: מיון והכללה של מילים לועזיות שנשתרשו בשפה המדוברת

8.4.1. "המשלב התקשורתי" והשפעתו על העברית

8.4.2. התייוונות?

8.4.3. בניית מילון מונחים

8.4.4. חידון

9. דילמה

9.1. טיעון

9.1.1. מטלת ביצוע: מדוע חשוב ללמוד על פועלו של אב"י

9.1.1.1. כתיבת פסקת טיעון

9.1.1.1.1. כלי חקר

9.1.1.1.2. ביוגרפיה

9.2. עימות - בעד ונגד / יתרונות וחסרונות

9.2.1. מטלת ביצוע: עמדות שונות לגבי השימוש במילים עבריות תחת לועזיות

9.2.1.1. כתיבת קטע בדגם עימות

9.2.1.1.1. כלי חקר

10. מיזוג

10.1. מטלת ביצוע: אפיון דמות

10.1.1. כתיבת קטע אפיון דמות

10.1.1.1. מקורות מידע מגוונים

10.1.1.1.1. ארכיון הספריה הלאומית

10.1.1.1.2. שירים

10.1.1.1.3. ספרים

11. סיבה ותוצאה

11.1. מטלת ביצוע: באילו דרכים משפיע פועלו של אב"י על השפה העברית כיום?

11.1.1. כתיבת פסקה או קטע

11.1.1.1. כלי חקר

11.1.1.1.1. תצפית

11.1.1.1.2. ראיון

11.1.1.1.3. סקר

11.1.1.2. תכניות טלויזיה

11.1.1.3. רדיו

11.1.1.4. המשך מורשתו של אב"י בעיתונות בת ימינו

11.1.1.4.1. "מילה ביום"

11.1.1.4.2. כתבות

11.1.1.5. האקדמיה ללשון העברית - אתר אישי על אב"י

11.1.1.6. החלטת ממשלה על ציון יום הולדתו של אב"י

11.1.2. דוגמה לכתיבת קטע בדגם של עימות, בשילוב סקר - כיתה ו

11.2. מטלת ביצוע: אילו אירועים בחייו של אב"י השפיעו על תפיסת עולמו הציונית?

11.2.1. כתיבת קטע ממזג

11.2.1.1. מיזוג מידע

11.2.1.1.1. רצף אירועים

11.2.1.1.2. ראיון עם חמדה

11.2.1.1.3. ביוגרפיה

11.2.1.1.4. מגוון נקודות מבט

12. רצף

12.1. מטלת ביצוע: תאר את השלבים המתבצעים החל מתהליך חידושה של מילה ועד לעשיית השימוש בה בשפה הדבורה היומיומית

12.1.1. בניית ציר זמן

12.1.1.1. Powerpoint

12.1.1.2. dipity

12.1.1.3. timeline

12.1.1.4. tikitoki

12.2. מטלת ביצוע: מהם השלבים שאב"י עבר בדרך להיותו לוחם למען כינונה של השפה העברית כשפה רשמית

12.2.1. בניית ציר זמן

12.2.1.1. Powerpoint

12.2.1.2. New Topic

12.2.1.3. timeline

13. השוואה

13.1. חידושי מילים - אז והיום

13.1.1. טבלת השוואה+כתיבת פסקת השוואה

13.1.1.1. ארכיון הספריה הלאומית

13.1.1.1.1. עיתונים

13.1.1.2. עיתונים בני זמננו

13.1.1.2.1. מילה ביום" של ידיעות אחרונות"

13.1.1.3. האם כל העיתונים הנפוצים מייחדים פינה לחידושי מילים?

14. בעיה ופתרון

14.1. מטלת ביצוע: כיצד מפעל חידוש השפה העברית של אב"י תרם לפתרון בעית היהודים בתחילת המאה ?ה-20

14.1.1. כתיבת קטע ממזג