Copy of MAATIKS ORGANISATSIOONI JUHTIMINE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Copy of MAATIKS ORGANISATSIOONI JUHTIMINE by Mind Map: Copy of MAATIKS ORGANISATSIOONI JUHTIMINE

1. AJALUGU

2. PROBLEEMID, MIS TEKIVAD ÜHISTE RESSURSSIDE JAGAMISEGA

3. ÜHINE TULEVIKU PLANEERIMNE

3.1. Pikajaline planeerimine

3.2. Keskpikk planeerimine

3.3. Operatiivne planeerimine

4. INIMESTE ARENDAMINE

4.1. Kes ja kuidas hindab töötajat

4.2. Töötaja motivatsioon maatriksorganisatsioonis

5. EELARVESTAMINE MAATRIKSORGANISATSIOONIS

6. ALLUVUSSUHTED MAATRIKSORGANISATSIOONIS

7. EESMÄRKIDE JA ÜLESANNETE DEFINEERIMINE

7.1. Ühtegi endastmõiteotavat asja ei ole olemas

8. VASTASTIKUNE KOHANEMISEKS NÕUE

9. ARVESTAMINE ERINEVATE INIMTÜÜPIDEGA

10. OTSUSTUSPROTSESS

10.1. KOOSOLEKUTE SÜSTEEM

10.2. ÜHISED VÄÄRTUSED

10.2.1. VÄÄRTUSPÕHINE JUHTIMINE

11. ÜKSUSTE JUHTIDE ROLL

11.1. TÖÖKORRALDUS

11.1.1. Enda meeskonnaga

11.1.2. Teiste ressurssidega

11.2. Meeskonna alrendamine