Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Radiowe programy informacyjne w opinii nauczycieli i uczniów Liceum Ogólnokształcącego by Mind Map: Radiowe programy informacyjne w opinii nauczycieli i uczniów Liceum Ogólnokształcącego
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Radiowe programy informacyjne w opinii nauczycieli i uczniów Liceum Ogólnokształcącego

Spis treści

Problematyka

Rozwój radia w ujęciu historycznym

Serwisy i pokrewne typy programów radiowych-próba charakterystyki

Edukacyjna funkcja radia

Radio a manipulacja medialna

Radio internetowe (PRL-Polskie Radio Londyn) i jego powstanie

Pedagogiczne aspekty radiowych serwisów informacyjnych

Cele,metoda,przebieg oraz wyniki własnych badań

Bibliografia

Netografia

Kwestionariusz użyty w badaniach