Radiowe programy informacyjne w opinii nauczycieli i uczniów Liceum Ogólnokształcącego

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Radiowe programy informacyjne w opinii nauczycieli i uczniów Liceum Ogólnokształcącego by Mind Map: Radiowe programy informacyjne w opinii nauczycieli i uczniów Liceum Ogólnokształcącego

1. Spis treści

2. Problematyka

2.1. Rozwój radia w ujęciu historycznym

2.2. Serwisy i pokrewne typy programów radiowych-próba charakterystyki

2.3. Edukacyjna funkcja radia

2.4. Radio a manipulacja medialna

2.5. Radio internetowe (PRL-Polskie Radio Londyn) i jego powstanie

2.6. Pedagogiczne aspekty radiowych serwisów informacyjnych

3. Cele,metoda,przebieg oraz wyniki własnych badań

4. Bibliografia

5. Netografia

6. Kwestionariusz użyty w badaniach