Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Radiowe programy informacyjne w opinii nauczycieli i uczniów Liceum Ogólnokształcącego by Mind Map: Radiowe programy informacyjne w opinii nauczycieli i uczniów Liceum Ogólnokształcącego
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Radiowe programy informacyjne w opinii nauczycieli i uczniów Liceum Ogólnokształcącego

Spis treści

Problematyka

Rozwój radia w ujęciu historycznym

Serwisy i pokrewne typy programów radiowych-próba charakterystyki

Edukacyjna funkcja radia

Radio a manipulacja medialna

Radio internetowe (PRL-Polskie Radio Londyn) i jego powstanie

Pedagogiczne aspekty radiowych serwisów informacyjnych

Cele,metoda,przebieg oraz wyniki własnych badań

Bibliografia

Netografia

Kwestionariusz użyty w badaniach