Rola edukacyjnych programów multimedialnych w rozwoju uczniów wyższych klas szkoły podstawowej

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rola edukacyjnych programów multimedialnych w rozwoju uczniów wyższych klas szkoły podstawowej by Mind Map: Rola edukacyjnych programów multimedialnych w rozwoju uczniów wyższych klas szkoły podstawowej

1. Spis treści

2. Wstęp

3. Rozdział I

4. Media, multimedia, hipermedia i hipertekst jako narzędzia informatyczne w edukacji

4.1. Czym są media, multimedia, hipermedia, hipertekst

4.2. Rola mediów w procesie kształcenia

5. Charakterystyka wybranych edukacyjnych programów multimedialnych przeznaczonych do kształcenia i samokształcenia uczniów klas IV-VI

5.1. Cechy i funkcje multimedialnych programów edukacyjnych

6. Strony internetowe w procesie kształcenia

6.1. Internet w edukacji

6.2. Portale edukacyjne

7. Rozwój uczniów wyższych klas szkoły podstawowej w psychologicznych koncepcjach ucznia się i rozwoju