Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Rola edukacyjnych programów multimedialnych w rozwoju uczniów wyższych klas szkoły podstawowej by Mind Map: Rola edukacyjnych programów multimedialnych w rozwoju uczniów wyższych klas szkoły podstawowej
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Rola edukacyjnych programów multimedialnych w rozwoju uczniów wyższych klas szkoły podstawowej

Spis treści

Wstęp

Rozdział I

Media, multimedia, hipermedia i hipertekst jako narzędzia informatyczne w edukacji

Czym są media, multimedia, hipermedia, hipertekst

Rola mediów w procesie kształcenia

Rozwój uczniów wyższych klas szkoły podstawowej w psychologicznych koncepcjach ucznia się i rozwoju

Charakterystyka wybranych edukacyjnych programów multimedialnych przeznaczonych do kształcenia i samokształcenia uczniów klas IV-VI

Cechy i funkcje multimedialnych programów edukacyjnych

Strony internetowe w procesie kształcenia

Internet w edukacji

Portale edukacyjne