Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Rola edukacyjnych programów multimedialnych w rozwoju uczniów wyższych klas szkoły podstawowej by Mind Map: Rola edukacyjnych programów multimedialnych w rozwoju uczniów wyższych klas szkoły podstawowej
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Rola edukacyjnych programów multimedialnych w rozwoju uczniów wyższych klas szkoły podstawowej

Spis treści

Wstęp

Rozdział I

Media, multimedia, hipermedia i hipertekst jako narzędzia informatyczne w edukacji

Czym są media, multimedia, hipermedia, hipertekst

Rola mediów w procesie kształcenia

Rozwój uczniów wyższych klas szkoły podstawowej w psychologicznych koncepcjach ucznia się i rozwoju

Charakterystyka wybranych edukacyjnych programów multimedialnych przeznaczonych do kształcenia i samokształcenia uczniów klas IV-VI

Cechy i funkcje multimedialnych programów edukacyjnych

Strony internetowe w procesie kształcenia

Internet w edukacji

Portale edukacyjne