Zastosowanie technologii informatycznej w oczach uczniów i nauczycieli szkoły podstwowej

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zastosowanie technologii informatycznej w oczach uczniów i nauczycieli szkoły podstwowej by Mind Map: Zastosowanie technologii informatycznej w oczach uczniów i nauczycieli szkoły podstwowej

1. Komputeryzacja procesu nauczania

1.1. Multimedia w szkole - rys historyczny

1.2. Przyczyny wprowadzenia technologii informatycznych do szkół

1.3. Sposoby wykorzystania komputera w szkole

1.3.1. Korzystanie z komputera na lekcjach informatyki

1.3.2. Korzystanie z programów edukacyjnych

1.3.3. Korzystanie z programów wspomagających zdobywanie wiedzy

1.3.4. Rozwój twórczości artystycznej

1.3.5. Korzystanie z Internetu

1.3.6. Wykorzystanie w innych dziedzinach życia szkolnego

1.3.7. Nauczanie on-line

1.4. Korzyści i zagrożenia wiążące się z wykorzystaniem multimediów

1.4.1. Zalety wykorzystywania komputerów w szkole

1.4.2. Zagrożenia które towarzyszą pracy z komputerem

2. Metodologia badań

2.1. Problematyka, cel badania i hipotezy badawcze

2.2. Narzędzia badawcze

2.3. Realizacja badań

2.4. Charakterystyka osób badanych

3. Analiza i interpretacja wyników badań

3.1. Komputeryzacja procesu nauczania jako czynnik stymulujący zainteresowanie ucznia przedmiotem

3.2. Komputeryzacja procesu nauczania jako czynnik determinujący efekty procesu nauczania-uczenia się

3.3. Komputeryzacja procesu nauczania jako czynnik kształtujący postawy nauczycieli wobec nowoczesnych technologii informacyjnych