Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Rola filmu w rozwoju zainteresowań i aktywności twórczej gimnazjalistów by Mind Map: Rola filmu w rozwoju zainteresowań i aktywności twórczej gimnazjalistów
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Rola filmu w rozwoju zainteresowań i aktywności twórczej gimnazjalistów

Spis treści

Rozdział I

Rozwój zainteresowań i aktywności twórczej gimnazjalisty w litraturze psychologicznej

Wzory osobowe, stereotypy, idole w filmach aktywizujących gimnazjalistów

Amatorskie kamery cyfrowe i programy komputerowej obróbki cyfrowej

Powstanie i rozwój gimnazjalnych klubów filmowych jako przykład ucznniowskiej aktywności twórczej

Rozdział II

Bibliogradia