Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Rola filmu w rozwoju zainteresowań i aktywności twórczej gimnazjalistów by Mind Map: Rola filmu w rozwoju zainteresowań i aktywności twórczej gimnazjalistów
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Rola filmu w rozwoju zainteresowań i aktywności twórczej gimnazjalistów

Spis treści

Rozdział I

Rozwój zainteresowań i aktywności twórczej gimnazjalisty w litraturze psychologicznej

Wzory osobowe, stereotypy, idole w filmach aktywizujących gimnazjalistów

Amatorskie kamery cyfrowe i programy komputerowej obróbki cyfrowej

Powstanie i rozwój gimnazjalnych klubów filmowych jako przykład ucznniowskiej aktywności twórczej

Rozdział II

Bibliogradia