Rola filmu w rozwoju zainteresowań i aktywności twórczej gimnazjalistów

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rola filmu w rozwoju zainteresowań i aktywności twórczej gimnazjalistów by Mind Map: Rola filmu w rozwoju zainteresowań i aktywności twórczej gimnazjalistów

1. Spis treści

1.1. Rozdział I

1.1.1. Rozwój zainteresowań i aktywności twórczej gimnazjalisty w litraturze psychologicznej

1.1.2. Wzory osobowe, stereotypy, idole w filmach aktywizujących gimnazjalistów

1.1.3. Amatorskie kamery cyfrowe i programy komputerowej obróbki cyfrowej

1.1.4. Powstanie i rozwój gimnazjalnych klubów filmowych jako przykład ucznniowskiej aktywności twórczej

1.2. Rozdział II

1.3. Bibliogradia