Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Edukacja do bezpiecznego korzystania z internetu w opinii nauczycieli i uczniów wyższych klas szkoły podstawowej by Mind Map: Edukacja do bezpiecznego korzystania z internetu w opinii nauczycieli i uczniów wyższych klas szkoły podstawowej
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Edukacja do bezpiecznego korzystania z internetu w opinii nauczycieli i uczniów wyższych klas szkoły podstawowej

1. Rozwój dziecka w wyższych klasach szkoły podstawowej

2. Internet i typy usług internetowych

Komputer

Internet

Usługi internetowe

3. Psychiczne, językowe i wychowawcze zagrożenia dziecka użytkownika internetu

Zagrożenia o charakterze fizycznym

Zagrożenia o charakterze psychicznym

Zagrożenia o charakterze zdrowotnym

4. Polskie i międzynarodowe organizacje i programy bezpiecznego korzystania z internetu