Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Edukacja do bezpiecznego korzystania z internetu w opinii nauczycieli i uczniów wyższych klas szkoły podstawowej by Mind Map: Edukacja do bezpiecznego korzystania z internetu w opinii nauczycieli i uczniów wyższych klas szkoły podstawowej
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Edukacja do bezpiecznego korzystania z internetu w opinii nauczycieli i uczniów wyższych klas szkoły podstawowej

1. Rozwój dziecka w wyższych klasach szkoły podstawowej

2. Internet i typy usług internetowych

Komputer

Internet

Usługi internetowe

www

poczta elektroniczna

grupy dyskusyjne

IRC

p2p

telefonia internetowa

radio internetowe

telewizja internetowa

wyszukiwarki internetowe

web.2.0

3. Psychiczne, językowe i wychowawcze zagrożenia dziecka użytkownika internetu

Zagrożenia o charakterze fizycznym

Zagrożenia o charakterze psychicznym

Zagrożenia o charakterze zdrowotnym

4. Polskie i międzynarodowe organizacje i programy bezpiecznego korzystania z internetu