Európai Közösségek Bizottsága: Memorandum az egész életen át tartó tanulásról (2000)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Európai Közösségek Bizottsága: Memorandum az egész életen át tartó tanulásról (2000) by Mind Map: Európai Közösségek Bizottsága: Memorandum az egész életen át tartó tanulásról (2000)

1. Jelmondatok

1.1. "Elérkezett a cselekvés ideje"

1.2. "Európa elindult a tudásalapú társadalom és gazdaság felé vezető úton"

1.3. "A legtágabb értelemben vett oktatás kulcsszerepet játszik abban, hogy az emberek megtanulják és megértsék az ezen kihívásokra való válaszadás módját"

1.4. "A tudás társadalmának főszereplői maguk az emberek"

2. 1. fejezet

2.1. Az egész életen át tartó tanulás megvalósításának problematikája

3. 2. fejezet

3.1. Az egész életen át tartó tanulás két célja

3.1.1. A cselekvő állampolgári magatartás

3.1.2. A foglalkoztathatóság előmozdítása

4. 3. fejezet

4.1. Az európai gazdasági és társadalmi változások léptéke alapvetően új megközelítéseket igényel az oktatás és képzés területén

4.1.1. Jó minőségű alapoktatás mindenkinek

4.1.2. Alapozó szakképzés a fiataloknak

4.2. Céltudatos, egymást kiegészítő tanulási tevékenységek

4.3. Formális tanulás

4.4. Nem-formális tanulás

4.5. Informális tanulás

5. 4. fejezet

5.1. Hat kulcsfontosságú üzenet

5.1.1. A tanuláshoz való egyetemes és folyamatos hozzáférés biztosítása az ismeretek és készségek elsajátítása vagy felfrissítése érdekében

5.1.2. Az ember, Európa legfőbb tőkéje számára elsőbbség biztosítása a humán erőforrásokba történő befektetések érzékelhető mértékű növelése révén

5.1.3. Hatékony oktatási és tanulási módszerek és keretek kifejlesztése az egész életen át tartó és az élet teljes körére kiterjedő tanulás teljes folyamatában

5.1.4. A tanulásban való részvétel és az eredmény-értékelési módszerek fejlesztése, különös tekintettel a nem formális és az informális tanulásra

5.1.5. Könnyű hozzáférhetőség biztosítása Európa-szerte a tanulási lehetőségekről szóló jó minőségű információkhoz és a tanácsadáshoz

5.1.6. A LLL-lehetőségek a tanulókhoz a lehető legközelebb álló módon történő biztosítása, s ahol ez célszerű, IKT-alapú eszközök alkalmazása

6. 5. fejezet

6.1. Példák arra, hogy az európai szintű intézkedések miképpen segíthetik elő az előrehaladást a tagállamokban a partnerség kereteinek kialakítása terén

6.2. Célok

6.2.1. Olyan társadalom kialakítása, amely egyenlő esélyeket és a LLL lehetőségét kínálja minden ember számára, az egyén szükségleteinek megfelelően

6.2.2. Az oktatási, képzési formák és lehetőségek, továbbá a javadalmazásért végzett munka folyamatos kiigazítása annak érdekében, hogy az emberek egész életük során részt vehessenek a tanulásban, és kialakíthassák a maguk számára a tanulás, a munka és a családi élet legcélszerűbb kombinációját

6.2.3. Minden ágazatban a minőségi oktatás és szakképzettség magasabb általános szintjének a megvalósítása

6.2.4. Az emberek ösztönzése arra, hogy európai szinten is tevékenyebben vegyenek részt a modern közéletben

7. Előzmény

7.1. Az Európai Tanács 2000. márciusi lisszaboni tanácskozása döntő fontosságú esemény volt az Európai Unió politikájának és cselekvési irányának a meghatározása szempontjából. A találkozó következtetései megerősítik, hogy a tudásalapú gazdaságba és társadalomba való sikeres átmenetnek együtt kell járnia az egész életen át tartó tanulás megvalósítása érdekében tett lépésekkel.

7.1.1. Lendület a változás előidézéséhez