Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ by Mind Map: ЕВРОПЕЙСКИ  СЪЮЗ
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ПРАВО

Първично

Вторично

Регулации

Директиви

Решения

чл. 177

Субсидиарност

ПОЛИТИКА

Общ пазар

Икономическа

Валутна ("Комитет Делор")

ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА

Аграрна

Социална

Енергетика

ЕС и МО

Външна политика

Търговия и помощи

ЕС и ЦИЕ

ЕС и развиващите се страни