ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ by Mind Map: ЕВРОПЕЙСКИ  СЪЮЗ

1. ПРАВО

1.1. Първично

1.1.1. разпоредбите

1.1.1.1. установяват

1.1.2. договори

1.1.2.1. Римски

1.1.2.2. сливане

1.1.2.3. присъединяване

1.1.2.4. бюджетни

1.1.2.5. ЕЕА

1.1.2.6. Маастрихски

1.1.3. директен ефект

1.1.3.1. разпоредбите

1.1.3.2. ясна

1.1.3.3. безусловна

1.1.3.4. прилага

1.2. Вторично

1.2.1. политика

1.2.2. институциите

1.3. Регулации

1.3.1. приложение

1.3.2. обвързваща

1.4. Директиви

1.4.1. обвързваща

1.4.2. свобода

1.5. Решения

1.5.1. обвързващи

1.5.2. адресират

1.5.3. процедури

1.5.3.1. консултативна

1.5.3.2. сътрудничество

1.5.3.3. съвместно

1.5.3.4. одобряване

1.6. чл. 177

1.6.1. тълкуване

1.7. Субсидиарност

1.7.1. резултат

2. ПОЛИТИКА

2.1. Общ пазар

2.1.1. пречки

2.1.1.1. физически

2.1.1.2. технически

2.1.1.3. фискални

2.1.2. 4 свободи

2.2. Икономическа

2.2.1. цели

2.2.1.1. растеж

2.2.1.2. стабилност

2.2.1.3. стандарт

2.2.2. Вернер

2.2.2.1. унификация

2.2.2.2. валутна

2.2.3. змия

2.2.3.1. механизма

2.2.3.2. флуктоациите

2.2.4. ЕВС

2.2.4.1. Екю

2.2.4.1.1. изкуствен

2.2.4.1.2. кошница

2.2.4.2. курс

2.2.4.2.1. система

2.2.4.3. кредити

2.2.4.3.1. свръхкратковременно

2.2.4.3.2. краткосрочно

2.2.4.3.3. средносрочно

2.3. Валутна ("Комитет Делор")

2.3.1. пазар

2.3.2. хармонизация

2.3.3. фиксирани

2.3.3.1. цени

2.3.3.2. финансово

2.3.3.3. курс

2.3.3.4. сближаване

3. ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА

3.1. Аграрна

3.1.1. цели

3.1.1.1. производство

3.1.1.2. стандарт

3.1.1.3. флуктуациите

3.1.2. мерки

3.1.2.1. интервенционални

3.1.2.2. субсидии - износ

3.1.2.3. данъци и такси

3.1.3. setaside

3.1.3.1. земя

3.2. Социална

3.2.1. Харта - 6

3.2.2. гражданство

3.2.2.1. избори 2

3.2.2.2. дипломатическа

3.2.2.3. обръща

3.2.3. околна

3.2.3.1. елементи

3.2.3.1.1. опазване

3.2.3.1.2. здравето

3.2.3.1.3. пестеливо

3.2.3.2. принципи

3.2.3.2.1. мерки

3.2.3.2.2. екологичните

3.2.3.2.3. замърсителите

3.2.4. потребителски

3.2.4.1. здраве

3.2.4.2. дефектна

3.2.4.3. интереси

3.3. Енергетика

3.3.1. конкуренция

3.3.2. счетоводство

4. ЕС и МО

4.1. Външна политика

4.1.1. цели

4.1.1.1. независимост

4.1.1.2. мир

4.1.1.3. развиване

4.1.2. ЗЕС

4.1.2.1. отбрана

4.1.2.2. 10

4.1.2.3. 5

4.1.2.4. асоциирани

4.1.2.5. партньори

4.2. Търговия и помощи

4.2.1. ГАТТ

4.2.1.1. протекционистичните

4.2.1.2. дискриминационни

4.2.2. партньори

4.3. ЕС и ЦИЕ

4.3.1. присъединяване

4.3.1.1. 10+4

4.3.2. критерии

4.3.2.1. Европейски Съвет

4.3.2.1.1. Копенхаген

4.3.2.2. демокрацията

4.3.2.3. пазарна

4.3.2.4. поемат

4.3.2.5. съблюдаване

4.3.2.6. самия ЕС

4.4. ЕС и развиващите се страни

4.4.1. Ломейска

4.4.1.1. помощ

4.4.1.2. цели

4.4.1.2.1. земеделие

4.4.1.2.2. икономиките

4.4.1.2.3. живот