Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CONTINGUTS by Mind Map: CONTINGUTS

1. Adriana Haro Grau - Processos i contextos educatius -URV grau de mestre en educació infantil - seu del Baix Penedès

2. Mapa conceptual sobre el text: La Pràctica educativa. Com ensenyar. Zabala Vidiella, A 1995

3. CONCEPTUALS: fets, principis, lleis, normes i convencions

3.1. Quan s'han après? quan per exemple es fa una associació is' escull correctament entre una tria. Quan és capaç de recordar-ho i expresar-ho de manera exacte a l'original (per exemple dates, noms, fets, esdeveniments, situacions, dades i fenòmens concrets...). En el cas dels principis, lleis, normes i convencions ho sap quan sap utilitzar-lo per la interpretació, comprensió o exposició d'un fenòmen o convenció

3.2. com s'aprenen? a base d'imitació i repetició.

4. PROCEDIMENTALS: conjunt d'accions ordenades per aconseguir una cosa

4.1. Quan s'han après? Quan són capaços de fer-los

4.2. com s'aprenen? coneixent les accions, amb models i fent-los

5. ACTITUDINALS: lligats als valors

5.1. Quan s'han après? Quan observem els valors en els comportaments

5.2. com s'aprenen? amb models i referents