Video & Leren

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Video & Leren by Mind Map: Video & Leren

1. Innovatieve toepassingen van video zoals livestreamen, vloggen, drones, Khan academy

1.1. In verandertrajecten

1.2. In onderwijs

1.3. Training

1.4. online leren/blended

1.5. conferenties (social reporting)

2. Videos zoeken en bewerken

2.1. Sites om te zoeken zoals Tedtalks

2.1.1. Task

2.1.2. Prerequisites

2.2. Dialoog rondom video's bv. Zaption

2.2.1. Task

2.2.2. Prerequisites

2.3. Informatie toevoegen aan video's

2.3.1. Task

2.3.2. Prerequisites

3. Goede videos en screencasts maken

3.1. Sceencasten

3.2. Weblectures

3.3. Storytelling en storyboarding

3.4. Gebruik van webcam

3.5. Video in webinars

3.6. Video editen

4. Verandering in leren en samenwerken als gevolg van video en multimedia

4.1. Online activisme

4.2. Multimediagebruik

4.3. mobile viewing

4.4. Do-it-yourself videos

4.5. "The beauty of imperfection"

4.6. Vlogs