1. LEKCIA TMENÉ ÚDERY

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
1. LEKCIA TMENÉ ÚDERY by Mind Map: 1. LEKCIA TMENÉ ÚDERY

1. Materiál na stiahnutie

1.1. Myšlienková mapa

1.2. Balíček Mp3

1.3. Ebook

2. DOMÁCA ÚLOHA

2.1. Naštuduj videoknihu po str. 31

2.2. Vytrénuj DUDU a varianty

2.3. Vytrénuj doprovod s hrou na veľký a malý bubon

2.4. Vytrénuj doprovod so zatlmeným úderom

3. Nácvik rytmu so zatlmeným úderom - DUXU

4. Nácvik zatlmeného úderu X

4.1. zatlmovanie pravou rukou

4.2. zatlmovanie ľavou rukou

5. Základné rytmy - varianty DUDU

5.1. nácvik najpoužívanejších základných rytmov

6. GITAROVÝ DOPROVOD A BICIE

6.1. Bass drum (veľký bubon, kopák) - ukážka

6.2. Snare (malý bubon, rytmičák) - ukážka

6.3. HiHat (hajtka) - ukážka

6.4. Bicia súprava - rytmus

7. 4 spôsoby hrania PRAVOU RUKOU

7.1. od ramena

7.2. od lakťa

7.3. zápästím

7.4. trsátko medzi palcom a ukazovákom

8. Objasnenie potrebných vecí z videoknihy