A 21. század iskolája

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
A 21. század iskolája by Mind Map: A 21. század iskolája

1. A 21. század iskolájának berendezése

1.1. a falak és a mennyezet színei

1.2. fény, megvilágítás

1.3. Ablak elsötétíthetősége

1.4. Bútorzat

2. Az oktatási helységek kialakítása

2.1. „designing for human use”

2.2. legyen biztonságos, hatékony és kényelmes

2.3. általános oktatási egység

2.4. az ülés ergonómiája

2.5. helyszükséglet

2.6. számítógépes oktatási egység

2.7. A képernyős munkahelyek megvilágítása

3. A fizikai környezet kialakításának ergonómiai szempontjai

3.1. szükséges a következő dolgokat figyelembe venni

3.1.1. az épített környezet adottságait

3.1.2. a környezet használóinak sajátos jellemzőit és emberi igényeit

3.2. hat fizikai tényezőt kell figyelembe venni

3.2.1. világítás

3.2.2. zaj

3.2.3. rezgések

3.2.4. klimatikus tényezők

3.2.5. levegőminőség

3.2.6. meteorológiai tényezők

4. Informatikai infrastruktúra

4.1. az interaktív tábla

4.1.1. a tudáshoz történő jobb hozzáférést, a szemléletesebb oktatást segítik elő az iskolában

4.1.2. lehetővé teszi a prezentációs oktatási stratégia megújítását

4.1.3. a tanórai interaktivitás növelését

4.1.4. az ellenőrzés-értékelés fejlesztését

4.1.5. ösztönzi a sokoldalú tanóratervezést, a médiumok funkcionális használatát, a prezentáció önértékelése folytán annak továbbfejlesztését

4.1.6. fejleszti továbbá a tanári tervező munka minőségét

4.2. szavazórendszerek

4.2.1. azonnali visszacsatolást tesz lehetővé, aminek segítségével új lehetőségek nyílnak a tanórai értékelésben

4.2.2. biztosabb és pontosabb információt kaphatunk a diákokról

4.2.3. használata egyszerű és előre tervezhető

4.2.4. alkalmazható mind diagnosztikus, mind formatív, mind szummatív mérés-értékelés esetében

4.2.5. a rendszer hátránya: elég drága, egy osztály felszerelése megegyezik egy interaktív tábla árával

5. Tanár-diák-szülő kapcsolat támogatása

5.1. digitális napló

5.2. haladási napló

6. Pályázati lehetőségek

6.1. Aktuális pályázatok

6.1.1. az egész életen át tartó tanulás program

6.1.2. Comenius

6.1.3. Erasmus

6.1.4. Leonardo da Vinci

6.1.5. Szakiskolai mobilitás program

6.1.6. középtávú szakképzési kutatások

6.1.7. Norvég alap

7. Online kommunikáció

7.1. Windows Live Messenger

7.2. Windows Live Fotótár

7.3. Windows Live Spaces

7.4. SkyDrive

8. Értékek és értékelés

8.1. o Technológia alapú mérés-értékelés

8.2. o A számítógépes mérés-értékelés

8.3. o A hálózat alapú mérés-értékelés

8.4. o Az Internet alapú mérés-értékelés