Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Niemowlęstwo by Mind Map: Niemowlęstwo

1. Rozwój psychiczny i poznawczy

1.1. dotyczy spostrzegania, reagowania

1.2. bezwarunkowe i odruchowe reakcje na bodźcce

1.3. rozwój myślenia senso-motorycznego

1.4. koordynacja wzrokowo+ruchowa

1.5. poznawanie organoleptyczne

1.6. zdolność rozumienia słów

1.7. początki interioryzacji myślenia (wyobrażenia)

1.8. synkretyzm

2. Motoryka, lokomocja, manipulacja

2.1. pionizacja ciała(siadanie)

2.2. zdolność do samodzielnego przemieszczania się

2.3. zdolość dowolnego chwytania

2.3.1. chwyt dloniowy prosty 4m.

2.3.2. chwyt dłoniowy łokciowy 5-6m.

2.3.3. chwyt nożycowy 6-8m.

2.3.4. chwyt pensetkowy 8-9m.

2.4. manipulacja specyficzna

2.5. ruchy błędne

3. Rozwój społeczny

3.1. odkrycie własnej odrębności fizycznej

3.2. rozróżnianie osób znanych i obcych

3.3. pierwsze próby wywierania wpływu na otoczenie

4. Emocje

4.1. reakcje uogólnione

4.2. jakościowe różnicowanie emocji