Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Niemowlęstwo by Mind Map: Niemowlęstwo
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Niemowlęstwo

przystosowanie sie do zycia poza organizmem matki to glowne zadanie rozwojowe

Rozwój psychiczny i poznawczy

dotyczy spostrzegania, reagowania

bezwarunkowe i odruchowe reakcje na bodźcce

rozwój myślenia senso-motorycznego

koordynacja wzrokowo+ruchowa

poznawanie organoleptyczne

zdolność rozumienia słów

początki interioryzacji myślenia (wyobrażenia)

synkretyzm

Motoryka, lokomocja, manipulacja

ruchy nieskoordynowane

pionizacja ciała(siadanie)

zdolność do samodzielnego przemieszczania się

zdolość dowolnego chwytania

manipulacja specyficzna

zabawy funkcjonalne, wykorzystanie przedmiotow zgodnie z ich przeznaczeniem np. pokrywka na ganek

ruchy błędne

nieskoordynowane, na początku okresu

Rozwój społeczny

odkrycie własnej odrębności fizycznej

rozróżnianie osób znanych i obcych

pierwsze próby wywierania wpływu na otoczenie

Emocje

reakcje uogólnione

na początku okresu

jakościowe różnicowanie emocji

wraz z rozwojem