Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CULTURA by Mind Map: CULTURA

1. ADAPTACIÓN A DIFERENTES ECOSISTEMAS

1.1. ANIMAL INADAPTADO

2. DIFERENTES ORGANIZACIÓNS SOCIAIS

3. CONXUNTO DE PATRÓNS DE COMPORTAMENTO APRENDIDOS SOCIALMENTE POLOS INDIVIDUOS DUN GRUPO

4. PROCESO DE EDUCACIÓN

5. CRENZAS ,SABERES ,VALORES DUNHA COMUNIDADE

5.1. CULTURA TRADICIONAL OU VISIÓN DO MUNDO

6. COMPORTAMENTO RELIXIOSO OU MORAL

6.1. REGRAS EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS

6.1.1. VIDA DE GRUPO

6.1.1.1. FAMILIA

6.1.1.1.1. XUSTIZA

7. COMPRENDE BENS,PROCESOS TÉCNICOS ,IDEAS,HÁBITOS E VALORES HERDADOS

8. RELACIÓN CON MEMBROS DO GRUPO

9. ARTEFACTOS

9.1. CAPACIDADE DE SUPERVIVENCIA

9.1.1. INSTRUMENTOS DE CAZA

9.2. CULTURA MATERIAL