Wiek przedszkolny

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wiek przedszkolny by Mind Map: Wiek przedszkolny

1. Rozwój fizyczny

1.1. kostnienie kości nadgarstka

1.2. koordynacja drobnych mięśni ręki

1.3. gotowość do pisania

1.4. wymożona ruchliwość

1.5. dojrzewanie płatów czołowych-stabilność w ruchu

2. Rozwój psychiczno-ruchowy

2.1. zabawy tematyczne

2.2. osiągnięcie komunikatywności mowy kontekstowej

2.3. początek dowolności procesów poznawczych

2.4. początki uwagi dowolnej

3. Rozwój społeczny

3.1. pełnienie ról w zabawach

3.2. doprowadzanie zadań do końca

3.3. egocentryzm

3.4. zwiększenie krytycyzmu

3.5. umiejętność współdziałania z rówieśnikami

4. Rozwój emocjonalny i moralny

4.1. lęki dziecięce ok 3r.ż.

4.2. labilność

4.3. moralność heteronomiczna