Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Wiek przedszkolny by Mind Map: Wiek przedszkolny
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Wiek przedszkolny

osiągnięcie poziomu dojrzałości szkolnej. Obejmuje okres 3-7 lat

Rozwój fizyczny

kostnienie kości nadgarstka

usprawnienie pracy dłoni

koordynacja drobnych mięśni ręki

gotowość do pisania

gotowość do pisania

wymożona ruchliwość

dojrzewanie płatów czołowych-stabilność w ruchu

Rozwój psychiczno-ruchowy

zabawy tematyczne

osiągnięcie komunikatywności mowy kontekstowej

początek dowolności procesów poznawczych

początki uwagi dowolnej

Rozwój społeczny

pełnienie ról w zabawach

doprowadzanie zadań do końca

egocentryzm

zwiększenie krytycyzmu

umiejętność współdziałania z rówieśnikami

Rozwój emocjonalny i moralny

lęki dziecięce ok 3r.ż.

labilność

moralność heteronomiczna