Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Wiek szkolny by Mind Map: Wiek szkolny
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Wiek szkolny

Rozwój społeczno-poznawczy

7-8

kierowanie własnymi procesami poznawczymi

adaptacja do środowiska szkolnego

okres schematu w rysunku

9-12

odwracalność operacji umyłowych

rozumowanie i zapamiętywanie logiczne

uwewnętrznienie myślenia

kształtowanie się metpamięci

kształtowanie się operacji konkretnych

etap postschematu

zainteresowania

Rozwój emocjonalny

kontrola emocji

większa siła procesów hamowania

uczucia wyższe

moralność:socjonomia moralna

wchodzenie w grupę

uznawanie norm grupy

zdolność do decentracji interpersonalnej