Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wiek szkolny by Mind Map: Wiek szkolny

1. Rozwój społeczno-poznawczy

1.1. 7-8

1.1.1. kierowanie własnymi procesami poznawczymi

1.1.2. adaptacja do środowiska szkolnego

1.1.3. okres schematu w rysunku

1.2. 9-12

1.2.1. odwracalność operacji umyłowych

1.2.2. rozumowanie i zapamiętywanie logiczne

1.2.3. uwewnętrznienie myślenia

1.2.4. kształtowanie się metpamięci

1.2.5. kształtowanie się operacji konkretnych

1.2.6. etap postschematu

1.2.7. zainteresowania

2. Rozwój emocjonalny

2.1. kontrola emocji

2.2. większa siła procesów hamowania

2.3. uczucia wyższe

2.4. moralność:socjonomia moralna

2.4.1. wchodzenie w grupę

2.4.2. uznawanie norm grupy

2.4.3. zdolność do decentracji interpersonalnej