МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ШКОЛІ

OS
Olga S
Get Started. It's Free
or sign up with your email address
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ШКОЛІ by Mind Map: МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ШКОЛІ

1. Змістовий модуль 1. Загальні питання методики навчання іноземних мов

1.1. Лекція 1. Методика як теорія і практика навчання іноземних мов

1.1.1. Семінар 1. Методика як теорія і практика навчання ІМ.

1.1.1.1. 5 балів

1.2. Лекція 2. Цілі, зміст, принципи, методи, прийоми та засоби навчання іноземних мов.

1.2.1. Семінар 1а. Зміст і цілі навчання ІМ у загальноосвітній школі. Еволюція методів навчання.

1.2.1.1. 6 балів

2. Змістовий модуль 3. Навчання іншомовної мовленнєвої діяльності

2.1. Лекція 6. Формування умінь аудіювання.

2.2. Семінар 5. Навчання аудіювання.

2.2.1. 11 балів

2.3. Лекція 7. Формування вмінь говоріння.

2.3.1. Система вправ для навчання іноземної мови у початкових класах. Основи методики інтенсивного навчання.

2.4. Семінар 6. Навчання монологічного та діалогічного мовлення.

2.4.1. 11 балів

2.4.1.1. Лекція 8. Формування вмінь читання і письма на уроках ІМ

2.4.1.1.1. Семінар 7. Читання та письмо ІМ

3. САМОСТІЙНА РОБОТА

3.1. Творча робота (навчальний проект)

3.1.1. ІНДИВІДУАЛЬНА ОБРОБКА ТЕМИ

3.1.2. 5 БАЛІВ

3.2. Складання планів конспектів уроків

3.2.1. УКЛАДАННЯ ТРЬОХ ПЛАНІВ-КОНСПЕКТІВ УРОКІВ З ІМ

3.2.2. 5 БАЛІВ

3.3. Підготовка навчально-методичного комплексу по філологіях

3.3.1. роздаткові матеріали, аудіо- та відеоматеріали, вірші, пісні, скоромовки, таблиці, схеми, тести, ігри, виховні заходи

3.3.2. 5 БАЛІВ

3.4. Презентація колективного проекту по філологіях

3.4.1. «Сучасні посібники та підручники з вивчення німецької (іспанської, італійської) мови у середній школі»

3.4.2. 5 БАЛІВ

4. Змістовий модуль 2. Навчання системи мови

4.1. Лекція 3. Формування мовленнєвих умінь і слухо-вимовних навичок.

4.1.1. Семінар 2. Навчання фонетики.

4.1.1.1. 11 балів

4.2. Лекція 4. Формування граматичних навичок.

4.2.1. Семінар 3. Навчання граматики.

4.2.1.1. 11 балів

4.3. Лекція 5. Формування лексичних навичок

4.3.1. Семінар 4. Навчання лексичного матеріалу.

4.3.1.1. 11 балів

5. Змістовий модуль 4. Організація навчального процесу з іноземних мов

5.1. Лекція 9. Організація і планування навчальної і позакласної роботи з ІМ. Урок як основна форма навчально-виховного процесу.

5.1.1. Семінар 8. Урок ІМ. Позакласна робота.

5.1.1.1. Тема 10.Планування та контроль у навчанні ІМ

5.1.1.1.1. Семінар 9. Планування та контроль у навчанні ІМ

5.1.1.2. 33 бали

6. ТВОРЧІ РОБОТИ

6.1. РЕФЕРАТ

6.1.1. НАПИСАННЯ

6.1.2. ПРИЛЮДНИЙ ЗАХИСТ

6.1.2.1. 15 балів

6.2. ВІДПОВІДІ НА СЕМІНАРАХ

6.2.1. КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

6.2.2. БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ

7. НАПИСАННЯ МОДУЛЬНИХ ТЕСТІВ РІЗНИХ ТИПІВ

7.1. ПОТОЧНІ

7.1.1. МОДУЛЬНІ

7.1.1.1. ПІДСУМКОВІ

7.1.1.2. 25 балів