Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Lírica medieval galego-portuguesa S. XII by Mind Map: Lírica medieval                           galego-portuguesa                  S. XII
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Lírica medieval galego-portuguesa S. XII

Os axentes da lírica galego-portuguesa

Trobador

Xograr

Segrel

Menestrel

Soldadeiras

Unha das máis famosas foi María Balteira.

Orixes

Outras teses

Tese arábica

Tese folclórica

Tese latinista

Tese litúrxica

Literatura trobadoresca provenzal

Tipos de cantigas

Cantigas profanas

Cantigas de amor, Postas en boca dun home, Aparece a palabra "senhor", Temas: "coita" amorosa, descrición da senhor,..., Subxéneros, de mestía, de refrán

Cantigas de amigo, Postas en boca dunha muller, Aparece a palabra "amigo", Temas: lamento pola ausencia do amigo, diálogos con confidentes, natureza,..., Subxéneros: mariñas ou barcarolas, cantigas de romaría, bailadas, albas ou alboradas...

Cantigas de escarnio e maldicir, Subxéneros, C. de escarnio, C. de maldicir

Cantigas relixiosas

Líricas

Narrativas

As Cantigas de Santa María

Cancioneiros

C. da Ajuda

C. da Biblioteca Nacional de Lisboa