Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież gimnazjalną by Mind Map: Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież gimnazjalną
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież gimnazjalną

Czas wolny

Pojęcie, funkcje i znaczenie czasu wolnego

Specyfika czasu wolnego młodzieży gimnazjalnej

Sposoby spędzania czasu wolnego

Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież

Oglądanie telewizji

Czytanie książek i czasopism

Komputer i Internet

Turystyka

Aktywność ruchowa

Wpływ czynników zewnętrznych na spędzanie czasu wolnego

Szkoła

Rodzina

Środowisko

Część badawcza

Przedstawienie celu i metody badań

Charakterystyka miejsca i sposobu badań

Podsumowanie wyników badań