Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież gimnazjalną

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież gimnazjalną by Mind Map: Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież gimnazjalną

1. Czas wolny

1.1. Pojęcie, funkcje i znaczenie czasu wolnego

1.2. Specyfika czasu wolnego młodzieży gimnazjalnej

1.3. Sposoby spędzania czasu wolnego

2. Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież

2.1. Oglądanie telewizji

2.2. Czytanie książek i czasopism

2.3. Komputer i Internet

2.4. Turystyka

2.5. Aktywność ruchowa

3. Wpływ czynników zewnętrznych na spędzanie czasu wolnego

3.1. Szkoła

3.2. Rodzina

3.3. Środowisko

4. Część badawcza

4.1. Przedstawienie celu i metody badań

4.2. Charakterystyka miejsca i sposobu badań

4.3. Podsumowanie wyników badań