NUTRICIÓ i CONCEPTES PRINCIPALS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
NUTRICIÓ i CONCEPTES PRINCIPALS by Mind Map: NUTRICIÓ i CONCEPTES PRINCIPALS

1. Que és?

1.1. La nutricoó es la ciència, funció vital, que estudia els nutrients i altres substancies alimentaries.

2. Animals

2.1. COM ÈS?

2.2. Carnivors

2.2.1. Menjen carn

2.3. Herbiors

2.3.1. Menjen herbes

2.4. Omnivars

2.4.1. Menjen carn i vegetals

3. Exemples

3.1. Lleo es carnívor

3.2. Corb es omnivor

3.3. Os panda es Herbivors

3.4. Fotosintesis:

3.5. Nutricio heterotrofa:

3.6. Nutrició autrotofa:

4. Autotrofa

4.1. Sistema d'obtenció de materia organica produida en el mateix organisme que se n'ha de nodrir.

5. Heterotrofa

5.1. Sistema d'obtenció del carboní per part dels essers vius, utilitzant com a font la materia organica

6. Fotosintesis

6.1. Procés químic que converteix el dioxid de carboni en compostos orgànics, especialment, utilitzant l'energia de la llum solar.La fotosintesis es produeix en les plantes, les algues, i alguns grupsd'eubacteris, pero no en els arqueobacteris.

7. Nova definició

7.1. Conjunt de funcions que permet incorporar materials a les cel·lules i obtenir energia.