Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

NUTRICIÓ i CONCEPTES PRINCIPALS by Mind Map: NUTRICIÓ i CONCEPTES PRINCIPALS
5.0 stars - 3 reviews range from 0 to 5

NUTRICIÓ i CONCEPTES PRINCIPALS

Que és?

La nutricoó es la ciència, funció vital, que estudia els nutrients i altres substancies alimentaries.

Animals

COM ÈS?

Carnivors

Herbiors

Omnivars

Exemples

Lleo es carnívor

Corb es omnivor

Os panda es Herbivors

Fotosintesis:

Nutricio heterotrofa:

Nutrició autrotofa:

Autotrofa

Sistema d'obtenció de materia organica produida en el mateix organisme que se n'ha de nodrir.

Heterotrofa

Sistema d'obtenció del carboní per part dels essers vius, utilitzant com a font la materia organica

Fotosintesis

Procés químic que converteix el dioxid de carboni en compostos orgànics, especialment, utilitzant l'energia de la llum solar.La fotosintesis es produeix en les plantes, les algues, i alguns grupsd'eubacteris, pero no en els arqueobacteris.

Nova definició

Conjunt de funcions que permet incorporar materials a les cel·lules i obtenir energia.