Landbrug & Landboreformer

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Landbrug & Landboreformer by Mind Map: Landbrug & Landboreformer

1. Stavnsbåndet

1.1. Stavnsbåndet var en reform, der forhindrede 14-36 årige mænd i at flytte hjemmefra.

1.1.1. Grunden til at denne reform blev inført, var fordi godsejerne manglede fæstebonder og fordi de skulle stille med soldater

1.2. Stavnsbåndet blev blev inført i 1733 af den daværene konge

1.3. I 1784 lykkedes det godsejeren , Grev C.D. Reventlow, at få kronprins Frederik D. 6 til at lave en undersøgelse om bøndernes forhold. Den undersøgelse endte med at afskaffe stavnsbåndet

2. Landbrug

2.1. Danmarks befolkning begyndte at dyrke jorden omkring 4000år f.v.t. (bondestenalderen)

2.1.1. I 3500 f.v.t. begyndte bønderne at bruge plove, de blev kaldt Arder, det gjorde det næmere at gøre jorden klar til såning

2.2. Man dyrkede emmer, enkorn og hvede. (emmer & enkorn er en gammel hvedesort)

2.3. De blev nød til at fælde træer, for at få plads til markerne, så de lavede store økser.

2.4. I gamle dage inddelte man landbrugende i tre kategorier: Husmandsbrug, gårde og herregårde.

2.4.1. De første der andvendte maskiner var gårde og herregårde, som havde mange andsatte.

3. FæsteSystemet

3.1. Fæste systemet betød at godsejerne, ejede hele byer med jord, huse og gårde.

3.2. Bønderne i byen skulle arbejde og betale til godsejerne.

3.3. Hvis man var fæstebonde, betød det at man ikke ejede sin ejen jord, gård, redskaber og dyr.