สร้างเสริมสุขภาพที่ดี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สร้างเสริมสุขภาพที่ดี by Mind Map: สร้างเสริมสุขภาพที่ดี

1. 4.ดื่มน้ำเพียงพอ หลังการออกกำลังกาย

2. 3.แต่งกายเหมาะสม ควรใช้ผ้าฝ้าย เพื่อระบายความร้อนสะสมที่เกิดขึ้นขณะออกกำลังกาย

3. 5.ความสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรงหรือลดน้ำหนัก

4. 6.พักผ่อนเพียงพอ หลังการออกกำลังกาย จำเป็นต้องพักผ่อนให้เพียงพอ

5. mama

6. นอนหลับให้เพียงพอ

7. การออกกำลังกาย

7.1. 6.พักผ่อนเพียงพอ หลังการออกกำลังกาย จำเป็นต้องพักผ่อนให้เพียงพอ

7.2. 1.รู้จักประมาณตน การประมาณตนในการออกกำลังกายแต่พอควร จะช่วยให้ร่างกายเผาผลาญอาหารและพลังงานส่วนเกินได้ดี

8. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่

9. son

10. 2.มีโรคประจำตัวหรือไม่

11. ลดอาหารหวาน มันเค็ม

12. อาหาร

13. การออกกำลังกาย

14. dog

15. ตาม