สร้างเสริมสุขภาพที่ดี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สร้างเสริมสุขภาพที่ดี by Mind Map: สร้างเสริมสุขภาพที่ดี

1. 5.ความสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรงหรือลดน้ำหนัก

2. 6.พักผ่อนเพียงพอ หลังการออกกำลังกาย จำเป็นต้องพักผ่อนให้เพียงพอ

3. mama

4. 1.รู้จักประมาณตน การประมาณตนในการออกกำลังกายแต่พอควร จะช่วยให้ร่างกายเผาผลาญอาหารและพลังงานส่วนเกินได้ดี

5. นอนหลับให้เพียงพอ

6. การออกกำลังกาย

6.1. 6.พักผ่อนเพียงพอ หลังการออกกำลังกาย จำเป็นต้องพักผ่อนให้เพียงพอ

7. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่

8. son

8.1. 3.แต่งกายเหมาะสม ควรใช้ผ้าฝ้าย เพื่อระบายความร้อนสะสมที่เกิดขึ้นขณะออกกำลังกาย

9. 2.มีโรคประจำตัวหรือไม่

10. ลดอาหารหวาน มันเค็ม

11. อาหาร

12. การออกกำลังกาย

13. dog

14. การพักผ่อน

15. 4.ดื่มน้ำเพียงพอ หลังการออกกำลังกาย