Nutrició

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Nutrició by Mind Map: Nutrició

1. La heteròtrofa es capta matèria orgànica. En la naturalesa aquesta matèria només es troba en els éssers vius, per tan alimentar-se de matèria orgànica vol dir alimentar-se d’altres organismes, ja siguin vius o morts.

1.1. Un tipus de nutrició heteròtrofa i la més comuna és la depredació, que consisteix en alimentar d'altres organismes, i aquí intervé un depredador i la seva presa. Exemple quan un herbívor s'alimenta d'alguna planta o un lleó de la carn d'una zebra.

1.1.1. Las begudes energètiques serveixen per dunar un extra de energia als atletes o la gent que fa molt d’esport . Però per la gent que no fa esport i es pren 3 llaunes al día es dulent per la salut pots arribar a morir.

1.2. El mutualisme és una forma d'obtenir l'aliment d'un organisme sense perjudicar o fer-li mal. Exemple les rèmores que es mantenen unides a les balenes o taurons i s'alimenten de les sobres d'aquests. Es parla del mutualisme perquè l'animal amfitrió rep benefici per part de la rèmora com neteja del seu cos.

1.3. El parasitisme és una forma d'obtenir l'aliment d'un altre organisme sense matar-ho però si perjudicant. Exemple les puces o paparres en animals de finca o en els gossos que s'alimenten de la seva sang.

2. La autòtrofa es la nutrició en la que l’organisme pren del medi matèria inorgànica. Aquesta matèria inòrganica pot ser transformada en matèria orgànica

2.1. La nutrició és el conjunt de funcions que permet incorporar materials a les cèl·lules. Aquestes, en utilitzar-los, n'obtindran l'energia.

2.2. Aquest nadó es nutreix amb la llet de la seva mare

3. Hi han 2 tipus de nutrició

4. fotosíntesis

4.1. La fotosíntesi és un procés de les plantes, en la qual, les plantes aspiren el diòxid de carboni (el que eliminem del nostre cos) i el transformen en oxigen, Això és un procés més o menys curt, és com la rapidesa de la nostra respiració però una mica més lent

5. Nova definició de Nutrició

5.1. La nutrició és la manera de alimentar-nos i així tindre energia al cos i les cèl·lules necessàries per protegir-nos