Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Ja - jako członek rodziny by Mind Map: Ja - jako członek rodziny
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Ja - jako członek rodziny

definicja rodziny

Rodzina jest to mała grupa społeczna, w której zachodzą róźne interakcje. Relacje są dwukierunkowe.

rodzaje rodziny

Miejsce w rodzinie

Hierarchia w rodzinie