Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Metody Nauczania by Mind Map: Metody Nauczania
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Metody Nauczania

pokaz

czynności dydaktyczne nauczyciela

z objaśnieniem

z instruktarzem

połączony z przeżyciem

pomiar

określa ilościową stronę badanej rzeczywistości

film

sztuka teatralna

uczący się uczestniczy jako widz

uczący się przedstawia swoje odczucia

wystawa, eksponat

przygotowanie się ucznia do odbioru zaangażowanie ocena i poglądy po prezentacji