FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
FUNDUSZE INWESTYCYJNE by Mind Map: FUNDUSZE INWESTYCYJNE

1. OBLIGACJI

1.1. SKARBU PAńSTWA

1.2. INNYCH INSTYTUCJI

2. AKCJI

2.1. WYSOKIE RYZYKO

2.2. WYSOKI ZYSK

3. PIENIĘŻNY

3.1. MAłE RYZYKO

3.2. MAŁY ZYSK

4. STABILNEGO WZROSTU

4.1. MAłE RYZYKO

4.2. MAŁY ZYSK

5. ZRóWNOWAŻONY

5.1. MAŁY ZYSK

5.2. MAŁE RYZYKO